Canol Gökel

Icon

Sloganı olmayan blog

Bir takım çalışması nasıl yapılır?

Takım halinde yapılacak bir projenin aşamaları temel olarak şu şekilde sıralanabilir:

– Ne yapılacağına karar verilir (fikir aşaması)
– Nasıl yapılacağına karar verilir (planlama aşaması)
– İş yapılmaya başlanır (uygulama aşaması)
– Sunum için hazırlanılır (test ve belgelendirme aşaması)

Ben burada planlama aşamasından bahsedeceğim çünkü gördüğüm kadarıyla -(ayrım yapmak istemezdim ama bir gerçek) özellikle Türk takımlarda- planlama aşaması be-ce-ri-le-mi-yor.

Planlama aşaması bir projenin en önemli aşaması değildir ancak diğer aşamalar kadar önemlidir ve o olmadan proje yapılamaz. Planlama aşaması iyi bir şekilde yerine getirilmemiş bir proje ya bitirilemez ya da ortaya “dandik” bir proje çıkar, çoğunlukla da bitirilemez.

Bir projeyi planlamak demek; projenin neleri kapsayacağını, kimin ne yapacağını ve neyin ne zamana kadar yapılacağını planlamak demektir. Projenin neleri kapsayacağını belirlemek için gerçekçi hedefler belirlenir yani bu kısım, fikir aşamasında ortaya atılan birçok önerinin elenmesi anlamına gelir. Bu aşamada artık “abi şunu da yapalım, şöyle de olsun, şu da olsun” gibi sözler sarf edilmez, o sözler fikir aşamasında sarf edilir. Kendinizin yapabileceği hedefleri arkadaşlarınıza belirtirsiniz. Ya da yapamayacağı ama güzel olan bir öneriyi yaparsınız, eğer yapacak bir kişi ortaya çıkmazsa önerinizi geri çekersiniz. Öneriyi ortaya atalım da biri yapar mutlaka düşüncesi bir yanılgıdır, öneri ne kadar basit olursa olsun bir yanılgıdır. Ve bu yanılgılar işin büyümesine neden olur, işin diğer kısımlarını da etkileyebilir ve işin tümden yarım kalmasına, tıkanmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca planlama aşamasında ortaya sürülmüş ama yerine getirilememiş her türlü fikir, takımda başaramamış olmanın verdiği rahatsızlığı yaratacaktır ve morallerin düşmesine neden olacaktır.

Uygulama aşamasında planlamaya sadık kalınmalıdır. Yeni fikir eklemeleri, o fikrin projeye katkısı çok büyük olmadığı sürece ve o kısmı yapabilecek bir gönüllü ortaya çıkmadığı sürece yapılmamalıdır. “Yaparız ya” kelimeleri geçtiği anda proje çıkmaz sokağa sapmak üzeredir. Bunun yerine “ben yapacağım” kelimeleri duyulmalıdır. Yeni bir fikir eklendiği taktirde yine hemen o fikrin uygulamasının ne zamana kadar bitmesi gerektiği belirlenmelidir.

Projede hemen hemen her zaman bir lider bulunur. Projenin daha ilk günü bir lider seçilmesine gerek yoktur. Zaten daha ilk aşamalarda lider kendini belli edecektir. Bu liderin amacı takım içinde demokrasiyi yürütmek, çalışmaları denetlemek ve proje süresince üzerinde uzlaşılamayan konulara son noktayı koymaktır. Ayrıca lider, planlama aşamasında gerçekçi görmediği hedeflerin konulmasına engel olmalıdır. Bir kişiye yapabileceğinden fazla görev verilmesine -o kişi istese bile- engel olmalıdır. Proje aşamalarının birbirine karışmasına engel olmalıdır.

Filed under: Daily

One Response

  1. Ezqi says:

    edaya çok selam gönderiyorum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: